IQ-Partij ,

de lastige tegenspeler van fraude-delen van het

machtssysteem, laat zijn grote meerwaarde zien.

IQ-Partij informeert: 

vandaag is het thema de geschiedenis, geschiedenis-boeken.

IQ doet grote leugens van het machtssysteem uit de doeken.

Vooraf willen wij kort vermelden: De wereld is plus en min.

Van IQ kunt u evenwichtige plus-min-verhalen verwachten. Als wij in de parlementen zitten, krijgt u via onze stem plus-verhalen te horen:

Innovatie-verhalen: innovaties in de grote energie-markt (cheap-clean-energy),

innovaties in de grote huizen-markt (de stek-huizen komen),

innovaties op het grote veld gezondheid: kinderen kunnen veel gezonder opgroeien dan vandaag, volwassenen kunnen veel gezonder leven, Het is een vraag van informatie, verzwegen of gegeven.

Positieve verhalen komen.

 

 

 

Toch hier komt IQ met een minus-verhaal:  via geschiedenis-boeken worden leugens gegriffeld in kindergeheugens. Leugens van betekenis. IQ zet een correcte geschiedenis daartegen. IQ komt met een jagersverhaal. Tegenstanders noemen het vaak een complot-verhaal. Maar dat is het niet. Het is, wat het is: een jagersverhaal. Een verhaal over jagende groepen, die zich ‘de Askinasi’ noemen. 1000 jaar geleden waren ze aan de Askinasi-Zee bij de Kaukasus te vinden. Sinds de grote volksverhuizing zijn ze, undercover georganiseerd en wijd verspreid, in Europa en Amerika gaan leven. Hun vreede ondergrond-manipulaties laten de samenlevingen beven (C.G. Morgan-Goldman-Sachs-crisis!). Ze zijn al lang een machtige, bepalende groep, onder centrale leiding,zwaargewichte, niet door moraal, maar door geld. De meeste miljardairs van de wereld zijn Askinasi. Geld spreekt niet. Met hun dikke geldvingers kunnen miljardairs in de maatschappij onzichtbaar impulsen geven, onzichtbaar invloed nemen.

 

Nu een verhaal over Askinasi’s en WW2, de Tweede Wereldoorlog, en het beladen thema Holocaust, een verhaal zonder leugens, dat met de feiten harmonieert: 

 

De geborene Askinasi Hitler, (Hitler’s echte naam was ‘Rothschild’)

een buitenechtelijke telg van een Askinasi-Rothschild-bankier uit Wenen, en

de Askinasi F.D. Roosevelt, USA-President, en

de Askinasi Morgenthau, minister van Roosevelt, specialist voor bijzondere zaken,

hebben samengesponnen, zijn samen World War 2 begonnen.

Ze hebben samen Holocaust 1 gepland, Holocaust 1 aan de Joden,

en als volgende stap Holocaust 2 aan Duitsers, Nederlanders en Polen.

Holocaust 1 is gelukt, Holocaust 2 is door tussenkomst van een toeval mislukt,   een grote mislukking —  tot op, in Duitsland, een kleine 10 miljoen doden.

Ze wilden door Holocaust 1 en Holocaust 2 Midden-Europa leegvegen

en dan het land in hun handen nemen

en daar een nieuw Askinasi-rijk oprichten.

 

Steunende verhalen:

Vandaag laat IQ-Partij  informaties samenstromen, die versnipperd al langer circuleren, die met officiële verhalen niet harmoniëren en moeilijk zijn te verteren. De samenleving wil duidelijkheid.

Er zijn verhalen over de Engelse MM5, die Hitler tegen aanslagen beschermde, en over de USA-regering, die zich over Hitler’s pantser ontfermde, die zonder olie in Rusland stonden, en vlug olievaten uit Texas zonden, in het diepste geheim, via Italië, via de haven Trient. Er zijn verhalen over miljoenen moorden, gepleegd door de winnende oorlogspartij gedurende 3 jaren na einde van WW2, door daders, die, nooit gestraft, dik in het huidige machtssysteem zitten. Dit verhaal wordt bevestigd door James.Bacque’s wetenschappelijke onderzoeken. Al die verhalen staan versnipperd op Internet, in kranten en in boeken; geloofwaardige getuigen doen ze uit de doeken. Verhalen over WW2 en een komende WW3, een Blitzkrieg, een Holocaust 3 volgens Morgenthau-Plan, hebben een verbindend lid: dezelfde zieke en sluwe dadergroep, “de Askinasi”.genoemd.

 

IQ vegt met een grote bezem door de geschiedenis-boeken.

Askinasi-leugens hebben daarin niets te zoeken: 

De geborene Askinasi Hitler en de Askinasi-groep onder leiding van F.D. Roosevelt en Morgenthau hebben samengesponnen, zijn samen World War 2 begonnen, om in Europa een nieuw Askinasi-rijk op te richten.

 

De feiten in het puzzel spreken een duidelijke taal.

Het is geen complot-, maar een jagers-verhaal.    Ze jaagden op land.

 

Samen hebben F.D. Roosevelt, USA-President, en Adolf Hitler-Rothschild,

Rijkskanselier van Duitsland, en de Askinasi Morgenthau, moordspecialist,

Holocaust 1 en Holocaust 2 gepland,

maar Roosevelt werd ter on-tijd door het Polio-virus verlamd,

door een grootmacht in mini-formaat. De staatsmacht viel in Truman’s hand.

Truman was een mentaal gezonde man.

In april ‘ 45 werd Roosevelt, de man met 2 ziektes, door het Polio-virus geveld

Dat veranderde de loop van de wereld.  

1945 was Holocaust 1, de Joden–slachting in geheime lagers, al gebeurd.

1946 en 47 werden, in de beginnende Holocaust 2, 10 miljoen Duitsers verscheurt.  Achter gordijnen van zwijgen organiseerden Askinasi-bezetters in het voedselrijke land een grote hongersnood. 10 miljoen Duitsers gingen dood.

70 miljoen Duitsers hongerden hard, in een hongersnood, duidelijk gemaakt.

Achter gordijnen van zwijgen werden uit 10 miljoen Duitsers 10 miljoen lijken

(Zie James Bacque, onderzoeker uit Canada “The planned Death”)

Verdere 60 miljoen Duitsers stonden in die grote hongersnood aan de rand van de hongerdood.  Door Truman, de nieuwe USA-President en zijn ministers, die een gevecht tegen de moordende Askinasi’s begonnen,

zijn 60 miljoen Duitsers ter nauwer nood aan de dood ontkomen,

ook de schrijver van dit bericht, toen 7 jaar, toen maar huid en botten.

Truman, Hoover, Marshall brachten de wend(ing), het grote sterven had een end.

 

De  Askinasi’s hadden hun jachtbuit, het Europese land, deze keer gemist.

Niet gestraft, nooit gestraft, smeden ze nieuwe plannen, met nog grotere list.

 

Hun voorouders kwamen van de Askinasi-Zee bij de Zwarte Zee bij de Kaukasus, 700 jaar geleden. 1376, tijdends de grote volksverhuizing, verlieten de laatste Askinasi’s hun land, druppelden in kleine groepen in in Europa, wisselden hun vreemde namen tegen mooie Europese namen (Rot-Schild, Rose-Feld, Morgen-Tau, .... ).

376 tot 451 nC waren ze met een groot leger al in Europa geweest, onder hun koning Attilla, ‘de Hun”. (‘de Hun’  betekent  ‘de duivel’.  Attila was een moordlustige duivel.)  451 verjaagd door gemeenzame inspanningen van Romeinen, Fransen en Germanen (Duitsers). 451 veldslag op de Katalaunische velden in Frankrijk. Vlucht van Attila en de zijnen. Maar 700 jaar laten is de groep terug. Niet herkend, met undercover-strategie zijn ze terug!

 

Met de nieuwe strategie van de Askinasi’s, zich als normale burgers uit te geven, maar ondergronds samen te werken, en alle schaakzetten indirect te doen (goede camouflage), hebben de geďnfiltreerde volkeren moeilijkheden.

Ze hebben geen flauw idee, dat een vreemd volk undercover tussen hen leeft, en, meer nog, systematisch machtpositie na machtpositie verovert. Als de top-posities door Hunnen zijn veroverd, dan gaat het met een volk snel bergaf.

Nadat Roosevelt door het Polio-Virus van de troon was gestoten, zat er, na Truman, met Eisenhower al weer een Askinasi op de troon. En de oorlogs-zuchtige Askinasi’s Bush en Cheney hebben wij zojuist beleefd.

Het lijkt er op, dat de erfelijke hersenziekte extreemsadisme (de ziekte van de lustmordenaar) de drijvende kracht achter de moordlust is. De ziekte van Attilla en van Bush. De ziekte van Roosevelt, Morgenthau en Rothschild-Hitler.

 

Een beetje sadisme is een normale en nuttige eigenschap van de mens.

Dat ziet men goed bij kinderen. Kinderen leren, eigene fouten-schade te vermijden, door fouten-schade bij anderen te observeren. (Kleine) schade lustvol observeren is normaal en gezond.

Schade maken, om lust te beleven, is ziek. De ziekte baseert op draadjes in de hersenen, die fout samengroeien. Rond 5 van 100 mensen zijn getroffen. De meeste zieken verbergen hun ziekte voor normale mensen. Toch onder elkaar herkennen ze zich snel en werken dan vaak in groepen samen. Dus: voorzichtig zijn is goed. Zieke werken graag in beroepen, waar ze onbemerkt veel schade kunnen maken: Dr. med Janssen- Steur en zijn beschermers in de controle-instanties!

Via de DIM-Test kan men de ziekte aantonen.

Politici, die in de grip zijn van deze ziekte, zijn gevaarlijk:

Alle parlementsleden en regeringen in Europa zeven, ze met DIM  op de ziekte testen! Dat is een speerpunt van IQ-politiek. DIM heeft strategische betekenis.

 

In de hongerswinter kwam de hongersnood, gemaakt door  Askinasi-duivels, die het ‘Morgenthau-Plan’ doorvoerden, ook naar Nederland. De Nederlandse bevol-king stond ook op de uitwis-lijst. Toch Truman’s overwinning over de Askinasi’s was dichtbij. Zo vielen, anders als in Duitsland, in Nederland geen doden.

 

Met DIM kan men ontdekken, welke politici / machtspersonen bij Askinasi-plannen meedoen, land te veroveren.  Ze hebben hun doel nog niet opgegeven. In tegendeel. Nu willen ze nog meer.

Wetenschappers weten meer.

Wij weten al veel. Het voor anderen overtuigend aantonen gaat met DIM.

IQ-Partij in de parlementen: dan komt het goed!

 

Hoe herkent men Askinasi’s van verre, zonder DIM?

Dat is moeilijk. Maar criteria zijn er wel:

De Askinasi-Toppen zijn super-rijke, met oorlogs-miljarden in hun zakken.

Hun geld circuleert in de olie-industrie, in fabrieken, pharma- , voedsel-, supermarktketens, in banken, in bouw-bedrijven, in de ‘financiele sector’.  /   De C.G. Morgan-bank, (Morgan een Askinasi),  veroorzaakte door grootbedrog via huizenmarkt en via verkoop van ‘giftige bankenproducten’ de wereld-crisis van nu. Personen, die met Askinasi-bedrijven verbonden zijn, zijn Askinasi-verdacht.

Aan mooie typerende namen. Dat is een teken. Als meerdere tekens samen komen, wordt de waarschijnlijkheid groter.  /  Men herkent Askinasi aan hun politiek. Aan hun gedrag.

Politici, die cheap-clean-energy saboteren en de olie-industrie koesteren, zijn Askinasi-verdacht.

Politici, die samen met herkende Askinasi’s optreden, zijn Askinasi-verdacht.

Politici, die uitpers-politiek en schok-politiek bedrijven, dat vele kleine bedrijven omvallen en de groten profiteren, zijn Askinasi-verdacht. /  Criteria zijn er vele. Maar de DIM-test toepassen gaat sneller en brengt echt zekerheid.

 

22. mei  >:::> IQ-Partij.  Zodra IQ in parlementen zit, komt DIM.

 

IQ weet concrete dingen over Holocaust 3, de Holocaust opkomst, voor die de Askinasi’s het draaiboek druk instuderen.  Holocaust 3 is een grote operatie, met vele meewerkende uit de Askinasi-voettroepen. Dat gaat niet zonder regie en draaiboek. Daar ontstaan leks, uit die IQ-wetenschappers informatie halen.

IQ weet dus al veel.

Maar belangrijker nog: IQ weet, hoe men die aanval stoppen kan. Hoe men zich voorbereiden kan op de aanval. De geplande aanval slaat de plank mis, als hij niet verrassend komt. Dan mislukt hij. Holocaust 2 is door een toeval mislukt, door tussenkomst van het Polio-virus. Bij Holocaust 3 kunnen wij zelf daarvoor zorgen, dat hij mislukt. IQ in de parlementen! Dan kunnen wij de nodige stappen nemen!

 

Doodzonde 3 van Rutte:  Prof. IQ heeft in het ‘doodzonden-video’ twee doodzonden van Rutte beschreven [1. saboteren van cheap-clean-energy,  2. koesteren van het verdringingswapen ‘geboortesterke immigranten’] en beschrijving van doodzonde 3 aangekondigd.

Rutte is een gestudeerde historicus. Zonder twijfel kent hij de echte geschiedenis achter de Nederlandse hongerwinter. Zonder twijfel kent hij de boeken van James Bacque over Holocaust 2 in de jaren 1945-1948 in Duitsland, met vele miljoenen doden. HIJ SPREEKT NOOIT DAAROVER.

Zonder twijfel weet Rutte, dat Holocaust 3 druk voorbereid wordt. Hij was op de Bilderberg-Conferentie. Maar zo ver moet hij niet eens reizen. In 15 km afstand van Den Haag is de informatie bij een groter aantal van personen vol aanwezig.

Rutte spreekt nooit over Holocaust 3, de Holocaust opkomst. Hij waarschuwt de burgers niet. En hij treft geen voorbereidingen, om de klap af te vangen: Doodzonde 3 ! Rutte speelt de moordlustige Askinasi’s in de hand. Hoogverraad? Behoort hij bij de club?  Is hij een Trojaans Paard van die zieke club, zoals Hitler (Rothschild-Hitler), die Duitsland in het verderven sleurde? Die een Trojaans Paard van de Rothschilds was!  Dat wil Prof. IQ van Rutte weten! Nog voor de verkiezingen!

Volkeren zijn behoorlijk blind en eenvoudig te manipuleren.  Als een Askinasi-clique eens boven in de staat zit, niet herkend, gaat het met het volk snel bergaf

 

Is Rutte een Askinasi-mol? Dat wil IQ-Partij van hem weten!  Waarom weigert Rutte sinds 2011 constant, door de DIM-controle te lopen? Met die vraag gaat Professor IQ over alle kanalen, over die hij als lijsttrekker van de IQ-Partij beschikt, Rutte vechtlustig te lijf.

 

Het officiële WW2-geschiedenis-verhaal ziet men in vraagtekens en in Askinasi-leugens verzopen. In ons jagersverhaal blijven geen vragen open.

 

IQ-wetenschappers hebben getuigen gehoord, die zeggen: “De WW3-aanval is dichtbij!” Uit  insiders, die wij kennen,  kan DIM die informatie veelvoudig naar boven halen: bewijs voor allen.

 

Indien onvoorbereid, verliezen wij in Holocaust 3 leven en land.

Bij voorbereiding op de aanval  (hongerdood-oorlog: aanval van binnenuit op onze voedselvoorzieningen) werkt de Morgenthau-strategie niet meer.

Dan is niets aan de hand.

 

DE

 

NL

 

GB

 

Holocaust 1 gelukt

Holocaust 2 mislukt

Holocaust 3 opkomst

 

Nederland in 2 en 3 op de uitwislijst

 

Echte geschiedenis en toekomst

10

Text Box: Maak foto en verstuur aan vrienden!

www.IQ.jaaaa.net, page 10

 

Doodzonden-Videos

Rutte’s  doodzonde 3

Holocaust 2 en 3 doodzwijgen

http://youtu.be/6qh9pSP1vnQ

Television IQ